Informācija par kursu
Kursu nosaukums :UGUNSDROŠĪBAS KURSI (Ziemeļvalstīs)
Nozare :
Lektors :
Laiks :29.11.2019 10:30
Mērķauditorija :
Pilsēta :Riga, Inspecta
Norises vieta :Skanstes Iela 54A Rīga Latvija
Cenā :120 EUR (t.sk. PVN 21%)
Vietu skaits :30
Informācija :

Organizējam Rīgā ugunsdrošības kursus būvdarbu veikšanai saskaņā ar spēkā esošām prasībām Ziemeļvalstīs (Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Dānijā).

Ziemeļeiropas valstīs, lai paaugstinātu, atjaunotu un uzturētu kvalifikācijas līmeni darbiniekiem, kuri veic darbus ar uguni, regulāri tiek organizēti kursi par drošības tehniku veicot darbus ar uguni.

Katrs kursa klausītājs, kurš sekmīgi nokārtojis gala eksāmenu, saprot profilaktisko pasākumu nozīmību avārijas novēršanai darbā ar uguni. Viņš saprot iepriekšējās plānošanas svarīgumu un darba uzdevuma-pielaides darbiem ar uguni nozīmību un prot veikt šos darbus droši. Apmācības kurss notiek krievu valodā.

Katram dalībniekam, kas veiksmīgi nokārtojis kursu, tiek izsniegta plastikāta ugunsdrošības apliecība (Tulityökortti), kas ir derīga Ziemeļvalstīs (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā) 5 gadus. Visas apliecības saņēmušās personas tiek reģistrētas Somijas Centrālajā Glābšanas organizācijā (SPEK).Kursa saturs
:
1.
Kas ir darbs ar uguni. Vietas, kurās veic darbus ar uguni.
2. Apdraudējumi un profilaktoriskie pasākumi to novēršanai vietās, kurās veic darbus ar uguni.
3.
Likumdošanā paredzētie pienākumi un atbildība.
4.
Darba instrumenti un ugunsdrošas darbu veikšanas metodes. Gāzes balonu izmantošana un lietošana.
5.
Darbības avārijas gadījumā.
6.
Pielaides darbiem ar uguni.
  


Reģistrējies kursiem un aizpildi pasūtījumu
Maksātājs : *Firmas nosaukums vai vārds un uzvārds
Adrese : *Uzmanību! Apliecība (plastikāta karte) tiks nosūtītas pa pastu ierakstītā vēstulē TIKAI uz maksātāja norādīto pasta adresi.
E-pasts : *
Tālrunis : *Pirms numura norādiet valsts kodu, piemēram, +371XXXXXXXX, nelietojiet atstarpes.
Jautājums lektoram :
Vēlos saņemt rēķinu : Atzīmējiet, ja vēlaties saņemt rēķinu. Rēķins tiks nosūtīts uz e-pastu 2 darba dienu laikā pēc avansa rēķina apmaksas.
Dalībnieku skaits :
Vārds #1 : *
Uzvārds #1 : *
Personas kods #1 : *