Apliecības dublikāta pasūtīšana


Darba drošības apliecības vai ugunsdrošības apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma gadījumā mūsu firmā var pasūtīt apliecības dublikātu. Lai to veiktu, nepieciešams aizpildīt iesniegumu un apmaksāt mūsu izsniegto rēķinu. 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, pamatojoties uz izstādīto un apmaksāto rēķinu, izsūtam apliecību pa pastu ierakstītā vēstulē uz pasūtījumā norādīto adresi.

 Darba drošības tehnikas apliecība

Ugunsdrošības apliecība


Apliecības atjaunošana 38.- EUR (cenā iekļauts PVN).
Cenā ietverti pasta izdevumi.

Informācija: LINK